Home

Welkom bij Alblas Infra bv

Alblas Infra BV is actief op het gebied van aanneming en verhuur in de infrastructuur.
We verrichten voornamelijk werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestaan uit het woonrijp maken van de omgeving
op woningbouw- of andere nieuwbouwlocaties, de aanleg van parkeer- en bedrijfsterreinen,
wegreconstructies, herbestratingen en herinrichtingen.

Wij dragen zorg voor uitgravingen, ophogingen, funderingen, verhardingen en terreininrichting.
Ook de aanleg van riolering, wegfundaties of uitvoering van grotere civiele grondwerken
is ons niet vreemd.

De werkzaamheden zijn zeer divers en worden verricht met ervaren en gemotiveerde
medewerkers.

U kunt het bouwrijp maken van het terrein tot en met het bestraten van de buitenruimten
volledig aan ons uitbesteden.